¿Qué és l'Alzheimer?

La demència és un conjunt de símptomes. La paraula demència significa literalment 'pèrdua de la raó'. La seua característica principal és la disminució de les funcions intel·lectuals com són la MEMÒRIA, ORIENTACIÓ, LLENGUATGE, RAONAMENT, etc. Esta disminució intel·lectual interferix de forma significativa en les activitats de la vida diària.
Parlem de demència senil quan es produïx després dels 60 anys; si la demència es produïx abans dels 60, parlem de demència presenil o demència precoç.

Les demències poden ser:
• SECUNDÀRIES, quan la seua aparició està condicionada per l'aparició de tumors, alteracions tiroides, alteracions en l'àcid fòlic, dèficit de vitamina B12, etc.
• PRIMÀRIES, quan la seua aparició no ve determinada per cap d'estos processos.

Depenent del tipus de demència estes poden ser Reversibles o Irreversibles, encara que només un 1-3% es poden curar. La Malaltia d'Alzheimer és un tipus de demència primària i irreversible. És la més comuna de les demències (60%), encara que hi ha altres tipus de demències, entre altres:
o Demència Vascular
o Demència per Cossos de Lewy
o Demència de Lòbul Frontal.