Diagnòstic de l'Alzheimer

El primer pas és acudir al nostre metge de capçalera qui després de valorar el nostre familiar considerarà oportú remetre'ns al metge especialista (Neuròleg, Geriatre, Psiquiatre).

Una vegada en la consulta del metge especialista, este haurà de realitzar dos tipus de proves el nostre familiar, estes són:

  • Proves Psiconeurológicas
  • Proves físiques; TAC Cranial i una analítica de sang i orina.
  • Amb els resultats de totes les proves el metge especialista estarà en condicions d'emetre un diagnòstic precís del que li passa al nostre familiar