Causa de l'Alzheimer

En l'actualitat no podem parlar de qual és la causa sinó de Factors relacionats amb l'aparició de la demència. Estos són:
Edat: Ser major de 65 anys.
Factors genètics:

  • Familiar de 1r grau afectat de demència
  • Alteracions en el Cromosoma 19
  • Alteracions en el Cromosoma 21
Edat de Concepció: Mare major de 40 anys
Traumatismes cranials o malalties cerebrovasculars
Hipertensió arterial
Diabetis Mellitus
Tabaquisme
Alcoholisme