A.F.A.M.A Cocentaina

AFAMAL'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer i altres malalts dependents de Cocentaina i comarca, més coneguda, per tothom, com AFAMA Cocentaina, és una entitat, sense finalitat lucrativa, fundada el 2001 per un conjunt de familiars afectats per aquesta demència.

Per aquells temps, el suport psicològic al familiar del malalt amb demència era pràcticament nul, així que els afectats s'uniren amb el primer objectiu de crear una atenció psicològica per als familiars i cuidadors principals d'aquests malalts que olviden a poc a poc tot el que els envolta.

Amb el pas del temps, l'associació n’ha anat creixent i ampliant els serveis  i recursos, i ha intentat així ajudar i facilitar la vida tant al familiar com al malalt.

En l'actualitat, AFAMA està formada per un equip de deu treballadors i treballadores, 3 voluntàries i 9 persones que formen la junta directiva de l'associació, sense les quals aquesta  entitat no existiria.

AFAMAQuant als recursos i serveis que ofereix podem destacar, en primer lloc, el taller de vesprada que es du a terme a les instal·lacions del Centre de Respir Municipal, on es desenvolupen diferents tractaments no farmacològics com ara l'estimulació cognitiva, la psicomotricitat o els jocs socials entre d'altres. En segon lloc, cal destacar el nou recurs que AFAMA ha posat en funcionament recentment, el taller de matí, situat a l'antic col·legi de les monges Trinitàries. En aquest taller es realitzen pràcticament les mateixes activitats que en el recurs esmentat anteriorment, però amb la peculiaritat que està dirigit a malalts en fases molt inicials de la demència. S’atenen un total de 40 persones en els dos tallers.

AFAMAPer últim, no podem acabar sense anomenar alguns dels serveis que AFAMA té per als familiars; informació i orientació, atenció psicològica individualitzada, teràpies de grup, servei de biblioteca i documentació i cursos de formació… són alguns dels recursos que AFAMA ofereix per atendre les dificultats que el cuidador, en la majoria de casos familiars, presenta.

Per acabar, sols ens queda agrair la labor que estan realitzant totes i cada una de les persones que han treballat i treballen perquè aquesta entitat continue endavant i, com no, als quasi 400 socis, veïns i veïnes de Cocentaina, que amb la seua aportació també fan possible aquesta realitat.