Símptomes de l'Alzheimer

Els símptomes d'alarma a l'hora de detectar una possible demència són:

  • Pèrdues de memòria que afecten significativament el dia a dia de la persona.
  • Dificultats per a realitzar tasques familiars (p.e. preparar el menjar).
  • Problemes de Llenguatge: oblit i substitució de paraules.
  • Desorientació en el temps i l'espai: s'oblida de la data, es perd en llocs habituals.
  • Pobresa de juí o raonament: es vist amb roba inapropiada , seguix conductes anòmales.
  • Problemes en el maneig dels diners.
  • Pèrdua de coses o ubicació en llocs incorrectes: la planxa en la nevera, el rellotge en el sucrer.
  • Canvis d'humor.
  • Canvis de Personalitat: suspicàcia, temor.
  • Pèrdua d'iniciativa.