Serveis específics d'atenció a usuaris


Tallers de Psicoestimulació

Aquest recurs pretén millorar la qualitat de vida de les persones afectades per demència (malalts i cuidadors/familiars) i retardar el progrés de la malaltia. En aquestos tallers es realitzen d'activitats d'estimulació cognitiva i física adaptades a les capacitats que el malalt encara conserva..


AFAMA Cocentaina "Taller de matí"

Núm. Places: 15
Horari: De Dilluns a Divendres de 9:30 a 13:30h.
Lloc: Antic Colegi de les Germanes Trinitàries
Espai d’estimulació cognitiva, física i social adequat a les característiques de malalts/malaltes afectades per dSemència en fase inicial o moderada.
Serveis Complementaris:
 Transport Adaptat
 Podologia
 Perruqueria
 Consulta mèdica


AFAMA Cocentaina "Taller de vesprada"

Núm. Places: 25
Horari: De Dilluns a Divendres de 14:00 a 19:00h.
Lloc: Centre de Respir del Centre Social “Real Blanc”.
Serveis Complementaris:
 Menjador
 Dutxa adaptada
 Podologia
 Perruqueria
 Transport adaptat
 Consulta mèdica