Serveis Generals


Informació, Orientació i Assessorament

Programa que té com a finalitat prestar informació i orientació en primera instància a aquelles famílies que, davant de l'aparició de la malaltia, sol·liciten ajuda a l'Associació. A través del mateix, s'informa sobre les dificultats que esta malaltia comporta, s'orienta sobre l'atenció i s'assessora sobre els recursos existents en la societat, tant a nivell públic com privat.
L'encarregada de dur a terme aquest servei és la treballadora social, l'horari és de 9 a 13h. de dilluns a divendres.

Divulgació i Sensibilització Social

A través de xarrades informatives, la ràdio local, la revista “El Comtat” i de jornades de sensibilització, s'informa la societat en general de què és la Malaltia d'Alzheimer, com afecta l'entorn i quina és la tasca d'AFAMA.


Cursos de Formació

Es tracta de cursos dirigits a familiars, voluntaris i professionals, implicats en la problemàtica, dotant-los de recursos teòrics i pràctics i transmetent-los la idea d'atenció integral al malalt.