Serveis d'atenció als familiars


SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUALITZADA

Servei que pretén atendre el desgast emocional del cuidador, treballant sobre el procés d'adaptació i acceptació de la malaltia, així com informar de l'evolució del seu familiar malalt. Es tracta d'un suport fonamental al cuidador principal que afavorix la prevenció de l'aparició del “Síndrome del Cuidador”. Este servei el desenvolupa el psicòleg d'AFAMA. Concertar cita prèvia.


Teràpies de Grup per a Familiars – Grups d'Ajuda Mútua (GAM)

Programa que a través de diverses sessions a nivell grupal, tracta d'oferir als familiars i cuidadors de persones afectades per una demència, el recolzament i la informació que necessiten. A més de la formació, en estos grups es presta un important suport psicològic i s'oferixen estratègies d'afrontament de la malaltia.